Nai Jah (Ska/Reggae aus Frankreich) & Spt.: dieSKA, Sa., 25.02.2017, Bamberg/Sound-n-Arts, Doors: 21.00h